Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESPREKKEN

e n

O VERDENKINGEN

over het Lijden van onzen Heere JESUS CHRISTUS.

ZEVENDE GESPREK.

M e n a n d e r.

Wel

vriend, hoe lang heb ik te vergeefs VTT naar de toezending uwer Overdenkingen ge- Gsspkbk. wacht, eindelijk zou mijn geduld bezwijken.

F i l o.

Zulk eene taal verwondert mij.

M e n a n d e r.

Hoe zo?

F i l o.

Ik had gedacht, gij zoudt meet billijk geoordeeld hebben. "

II. Deel. A Me-

Sluiten