Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

OVERDENKINGEN

over het L IJ D E N van

ONZEN HEERE

é ■ 1 '• M ! I > - "-^"ïl^T^T/'^S ^?k't JESUS CHRISTUS.

TWAALFDE OVERDENKING.

De aankomst der gewapende bende..

>j L i'i >v. i ^ * U

Joh. XVIII: 3 - 9- Matth. XXVI: 47. ^

Tudas dan genomen hebben- En als hij noch fprak, 2iet, Over»

denk»

de de bende [krijgsknechten,] Judas een van de twaalve en £ eenige ] dienaars van de kwam, en met hem een grpoOverpriesters en Pharizeen, te fchaare, met zwaarden en kwam aldaar met lantaarnen, ftokken, [gezonden] van de fakkelen cn wapenen. Jefus Overpriesteren en Ouderliudan weetende , alles, wat lingen des volks, over hem kqmen zoude,ging

A 4 m

Sluiten