Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEWAPENDE B E N D E.

9

Luk. XXII: 47. XIL

Ov'ER-

En als hij noch fprak, ziet daar een fchaare: en een van DiNKde twaalve , die genaamd was Judas, ging haar voor, en kwam bij Jefus, om hem te kusfen.

HEs^an ooit de befchouwing van paallooze boosheid het hart ontroeren, de gebeurtenis, die ik nu ga bezichtigen, doet dit op de meest treffende wijze. Uier zie ik fnood ver¬

raad in aantocht, om, gedekt achter het masker van gewaande vriendfchap, de moordzuchtigfte

ontwerpen te begunfligen. Hier zie ik

eene bende toegerust, om de weerloosheid te overweldigen. — Hier wordt een toneel van helfchc list , fnood verraad , ontmenschte wreedheid, meedogenloos geweld en onverbecl-delijke ftoutheid geopend.

De bezichtiging van de beginfelen der toerusting zou mij bijna doen bezwijken : maar ik zamel mijne krachten reeds bijeen, om de voortzetting van 't verraderlijk ontwerp van nabij te bezichtigen, Wijl de uitkomst der zaake zo belangrijk voor mij is.

A 5 Ju-

Sluiten