Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|Ö D % AANKOMST Ö E R."

XIT. Judas dan genomen hebbende, zo zcot cuanbemï. gelist Jo hannes , de bende [ krijgsknechten ] en [ eenigc ] dienaars van de Overpriesters en Phanséen, kwam aldaar, met lantaarnen en fakkelen en wapenen. Geduchte bende! — fchrikbaarende toerusting!

De verraader, zich verkocht hebbende om kwaad te doen, moest het begonnen werk volvoeren , het gemaakte ontwerp ten uitvoer brengen. Hij voorzag zich daarom van genoegzaame magt, om niet te leur gefield te worden in zijne bedoeling, of liever om Jefus vijanden , die Hij meende te bedriegen, in den waan te honden , dat zij nu eerlang liet grootc voorwerp van hunnen onvcrzetlijken haat, zekerlijk in banden gekluisterd , en xten dood gedoemd zouden zien.

Daar toe werd eene gehcelc menigte verzameld, eene menigte, groot genoeg, om 'sHei-* ïands getrouwe leerlingen , zo zij wederftand wilden bieden , te overweldigen , of immers 'afteweeren , ja eene menigte , groot genoeg, om zo er tegen vermoeden nog eenig volk ter bulpe toefchoot, zich ook daar tegen te kunnen Verzetten. Zo listig en waakzaam is de boosr heid, om zich haaren onfchuldigcn prooi niet te laaten ontweldigen, zo nauw lettend ziet zij

rond,

Sluiten