Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ë$ De aankomst der

tXlïi vaii aart te zijn, als zij zich zeiven gevoelen,: dehiu van daar nunnc vreczc, zie daar de oorzaak eener zo groote toerusting.

Dan waar toe lantaarnen en fakkelen P ■■■ • — 't Was nacht. ■■ Maar 't was ten tijde der" volle maanc, behoeft men dan ook licht? — De vrees, dat de fchaduw der Olijven of eeni1- 1 ge donkere diepte eene wijkplaats mogte bcfchikken voor de belaagde onfchuld, gaf aanleiding genoeg , om zich daar tegen te wapenen, en alles zo te beleggen, dat er bij de volvoering van 't ontwerp niets kondc faalcn, maar 'Ji vooruitzicht van eene gelukkige uitkomst alrecde de grootfte juichftof geevcn mogt.

Dus toegerust wordt de bende uitgeleid. — O fchrik! Judas treedt voor, hij is aan 'thoofd! hij is de leidsman der geencn, die Jefus zullen vangen!

Judas, die naam, die mij, bij elk gezicht van zijne letteren, of zo dikwerf ik zijn klank hoo* re, geduurig eene rilling aanjaagt, Judas was hier de aanvoerder!

Mij dunkt, ik zie de bende met fnellen fpoed voorere eden! Terwijl ik, zonder aan mijne verbeelding een te ruimen teugel te vieren, de onderfchcidene hartstochten en overleggïn-> gen van deze menfehen, mij op deze wijze kan: VooriLellen.

Het

Sluiten