Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IÓ . DE -AANKOMST DER

rxil. hafenis,ja volle teugen vinden! De be-

bejsk' iehimping van der Jooden waan, als of zij nu aireede meester waren van het voorwerp van hunnen haat, heeft hem de verwijtingen van 't geweeten doen fmooren. ■ Zijn veinzende aart kon hem echter zeer gemaklijk der JoodenOvcrftcn, met een' vloed van woorden, doen vleien, dat zij nu haast hunnen wensch verkrijgen zouden. Terwijl verwilderde

oogen, rustclooze ongeduurigheid , en een zwoegende boezem, blijken genoeg gegeeven hebben, welk een angstvallig hart er onder het leugenkleed der veinzerij verfchoplen lag!

Maar ik worde begecrig, om te zien, hoe Jefus zich gedroeg , toen hij deze bende zag

naderen, i Wat zeg ik, eer de moord-

bende in de nabijheid van Gethfemane was, zag Jefus die reeds aankomen! Al eerder dan zij de heining van den hof in 't gezicht kreegen, trad Jefus reeds uit. — Hij zvisi alles wat Hem overkomen zoude. Godlijke Je¬

fus, ook hier moet ik U mijne hulde bieden! — Hoe wist Gij dit alles? De gewijde pen itelt mij deze uwe wetenfehap op zulk eene wijze voor, dat ik niet anders kan, of ik moet befluiten, Gij wist dit door U zeiven! Godlijke Jefus! ik eerbiedige uwe wetenfehap! Gij veritaat mijne gedachten van verre! Gij weet mij*

ne

Sluiten