Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewapende bende.'

heid moet er U de volkomene erkentenis van o^i, toebrengen!.'.! den*,

• Hoe verblijdend en rijk van troost is ook de trouwe liefdezorg van Immanuël voor allen,di© Hem gegeeven zijn van den Vader.

j Wï is gedachtig aan zijne bede voor hun. Hij fielt zich in de plaatfe der zijnen. Ik ben't, zegt Hij, zo gij mij zoekt, laat deze henen gaan» Hij befpreekt het vrijgeleide voor zijne leerlingen. Zo blijkt het, dat Hij een getrouwe Borg is.

Hoe veilig kunnen allen,die hunne zaligheid, bij Hem zoeken, al hun belang aan Hem toebetrouwen, Hij. is de getrouwe Zaligmaaker!— In alles zal Hij voor hun zorgen, hun leven veiligt Hij, zich zeiven geeft Hij in hunne plaatfe, zo toont Hij met de daad, dat Hij de goede Herder is, die zijn leven voor de fchaapen fielt (*). Hij kiest den dood voor zich zeiven, en geeft het leven aan anderen. ———, Hij geeft zich in banden, om vrijheid voor zijne

vol-

O Joh. X; iu

Sluiten