Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEWAPENDE B E N D E. 3*

houdt niet op, om voor allen, die Hem lief XII. hebben,te waaken,te zorgen, en te bidden, denk? . Zijne bede, om bcwaaring, is dus ook voor mij, en allen, die 't geloofsoog op Hem vestigen. Voor mij, in alle mijne gevaaren,

in alle de ftrikken, die de vijanden van mijn heil mij fpannen, in alle de ongelegenheden, waar in ik mij door onbedachtzaamheid brengc,in alle de ftruikelingen, waar in ik mij ontga, in alle de zonden, die in mij woelen, in alle de beproevingen, welke mij overkomen, in alle de uuren van ergernisfe en bekommering !!! Voor mij, bidt Hij, hoe onachtzaam ik ook ben , hoe trouwloos en afzwervende , Hij houdt niet op met bidden, Hij wordt niet moede, Hij bidt voor mij om bewaaring, dat ik, offchoon er beproevingen voor mij zijn , evenwel niet omkome , dat mijn eeuwig heil gevestigd blijve, en ik uit alle ftrikken ontward, eindelijk eens in eeuwige vrijheid gebragt worde!

Laat deze heen gaan : dit bevelwoord fpreekt Hij met magt tegen alle mijne vijanden. Zij moeten Hem, hoe ongaarn ook, gehoorzaamen; Hij zal hen beletten van mij te overweldigen! • Daar toe weet Hij gepaste middelen te gebruiken, nu is 't niet Hechts een verzoek, een

be-

Sluiten