Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 Judas verraderlijke Kus.

Xiii, ftaat voor alles bloot; hij is in nadruk een Ovzy opengebroken Stad zonder muur; allerlei boosheid heeft den ongefcoorden toegang in zijn hart, de fchaamte voor de menfchen heeft hij wel haast uitgefchud, het geweten wordt toegefchroeid, dc vrees voor God verbannen, ja de bekommering voor fchandelijké ftraf werkt wel haast niet meer op 't hart, immers nietmet dien invloed, dat hij daar door van 't kwaade wordt weerhouden. Elk die zijne ziel liefheeft, en eenige zucht tot waar geluk in zijnen boezem koestert, fchrikke dan voor de minste, de geheimste afwijking van dc paden der oprechtheid en eerlijkheid.

In deze gedachte worde ik volkomen bevestigd door de wijze van voordellen, die de beide Euangélisten, Ma t t h e u s en Ma r kus, bezigen; zij zeggen beiden: die Hem verried! fchrikvcrwekkcndc omfchrijving;zij

keuren hem onwaardig om hem langer bij zijn' naam te noemen; zij behandelen hem met die verachting , die zijne boosheid verdient, zijn naam moest tot verrotting v/eezen (*). Het verfchriklijklle, dat men üit kan denken, was zijn bedrijf, het verfoeiHjkfte, dat men noemen kan, wordt gebruikt om hem te kenmerken. Verraad,

(*) Spreuk. X: 7,

Sluiten