Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£.o Judas verraderlijke Kus.

XIII. Evenwel, 'tkomt mij niet onwaarfchijnlijk voor, denk." dat hier in tevens eene heimelijke befpotting van de vijanden van Jefus lagopgeflooten, daar mede fchijnt hij zich toch geduurig gevleid te hebben , Jefus zou hunne handen wel ontkomen, leidt Hem zekerlijk henen, zegt hij;terwijl hij in 't verraderlijk hart denkt: hij Zal gemaklijk uwe handen ontkomen, gij zult uwen prooi moeten misfen. — Zo is toch hetbeftaan des verraders, den genen dien hij dient poogt hij zo wel te vcrfchalken, als den genen dien hij overlevert: daarom is hij nooit te vertrouwen , daarom is hij met recht elks uitvaagzel.

Dan, laat mij zien hoe dit beraamde gruwelftuk is uitgevoerd.

Zo ras Judas den hof intreedt, gaat hij terftond tot Jefus, om hem te kusfen, zo alsLuKAs zegt. Hij komt, volgens Mattheus en Markus bericht, al groetende tot den Heiland, wees gegroet Rabbi, hij verdubbelt dien

naam, zeggende: Rabbi, Rabbi. Zijne

groet ademt vrede en zegen; zij Hemt, volgens de betekenis van't Griekfche woord (*), volkomen over een met de gewoone Joodfche groete, vrede zij U (f), dat is eene toebede

van

(*)

(t) i? abv.

Sluiten