Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Judas verraderlijke Kus. <ji Hier is de volmaaktfte zachtmoedigheid te

Over-

bezichtigen! Wie zou op 't zien van zulk een rESKo verraad niet in 't vuur gevloogen zijn ? •

i Welk mensch, eert zachtmoedige Mofes zelf

i 'niet uitgezonderd, zou niet irt toorn ontftoken zijn, op den verraderlijken kus van zulk een booswicht? ——■- Maar Jefus verdraagt dit zachtmoedig. Hij laat zich verraaden.

SHet geweld, met list gepaard, kart Hem nog

i niet verftooreii.

Zo leert Hij door zijn voorbeeld die heilzaame les , wreek u zeiven niet, maar geef den

i toorn plaats.

Hij leert allen, die het oog op Hein flaan, hoe zij zich gedraagen moeten, als geweld èn list zich vereenigen, om \ op hun verderf toeteleggen, wanrieer fchijnVrienden zich opmaaken,om door Judas kusfen hun val te berokkenen , dan moeten zij 't hem irt handen geevert die de moeite en 't verdriet aanfchouwt, die den oprechten in zijn' nood met een oog van liefde en gunst aanziet. Zo zie ik op mijn' Jefus, aïs den genen die

:door lijden en gehoorzaamheid, volmaakt eene

.■oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden. Nog zie ik het ijslijke der veirtzerije, in dit

ijedeelte .van 't heilig verhaal.

X Onder de boosheid is dit het booste,' onder

de

Sluiten