Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62 Judas .verraderlijke- Kus;

J^**V de gruwelen is dit het gruwelijkftc, onder dé »ehk. flrafbaare dingen is dit het flrafbaarfte, onder de voor tbr engfels der helle is dit hetallervuilfle.

Daar door wordt het hart verflokt, daar door wordt men onvatbaar voor alle vermaaningen. Laat dit treurig voorbeeld van Judas mij ter leering flrekken, om hcilzaame waarfchouwingen op te merken, om daar naar te luifleren, wat Jefus mij ter vermaaning zegt, Welke opwekkingen ik van Hem ontvange.

De vraag van Je sus, aan Judas gedaan, waar toe zijt gijhier ? Helle ik mij dan geduurig voor in alle mijn verrichtingen;

Waar toe zijt gij hier ? Zo vraage ik

mij dit in mijne betrekking, waar in ik geplaatst ben op deze aarde, waar toe ben ik hier? wat moet ik, kennen? wat moetik doen? wat moet ik nalaatcn ? wat moet ik bedoelen ? waar moet ik het meest naar ij v-eren ?

Waar toe zijt gij hier? Dit vraage ik

mij in elk gczelfchap, in alle plaatfen daar ik kome, in alle onderneemingen die ik beginne of voortzette.

Zo zamele ik veel Hof tot onderrichting , befchaaming, beftiering, verootmoediging en Verbetering.

Daar toe vestige ik ook mijn oog op Jefus, dat Hij, door zijnen Geest, mij leide in een effen land.,

Sluiten