Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6j. Malchus oor afgehouwen

XIV. Hogenpriesters , ende hieuw [hem] zijn rechter oore *f. Over- Ende Jefus antwoordende zeide, laat ze tot hier toe [g«bebk. Worden.] Ende raakte zijne oore aan ende heelde hem.

Joh. XVIII: io, li.

Simon .Petrus dan hebbende een zwaard, trok hetzelve [uit,] ende floeg des Hogenpriesters dienstknecht, ende hieuw zijne rechter oore af. Ende de name des dienstknechts was Malchus. Jefus dan zeide tot Pettus , fteek hw zwaard in de fchede; den drinkbeker dien mij de Vader gegeven heeft, zal ik dien niet drinken?

J^Tiet zelden ziet men, dat menfchen , die den grootften moed voorgeeven, in 't nijpen van den nood de laf hartigften worden: maar weinige gevallen heeft men, dat de uitkomst met de woorden geëvenredigd is , door 't zien van 't gevaar ontzinkt dc moed, en de welgemeende betuigingen, vooral wanneer zij in drift gefchied zijn, worden al veeltijds döörtegenftrijdige bedrijven befchaamd, en de onbefuisde verdedigingen zijn doorgaans maar kort vart duur.

Zo was 't helaas ook met jefus leerlingen J met den ieverigsten onder hen, met den vuurigen Petrus zelve! Deze zo veel opgegeven! hebbende van ziji? moed, van zijn voorneemen'

Sluiten