Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*b MALCHUS OOR AFGEHOUWEN

XIV. Het oogmerk was ook in zo verre prijswaardig, OïaU dat hij zijn'meester uitlijden, uit ongelegenheden wilde redden , het weerlooze lam uit de klauwen der wolven wilde grijpen.

Maar hoe veel berispelijks was er in dit bedrijf! zo veel zeker, dat het goede daardoor verdonkerd wordt, om dat het kwalijk beftierd was.

Diepe onkunde en onopmerkzaamheid van 't oogmerk van Jefus komst in de wereld, en zij* ne"herhaalde onderrichtingen, is hier maar al

te duidelijk in te zien. Hij moest immers

zijne ziel ten randfoen ftellen, in de handen der onrechtvaardigen overgegeeven en gedood worden, Hij had nog zo weinig tijds te vooren gezegd, dat Hij na twee dagen aan 't kruis zoude hangen.

Groote onbedachtzaamheid vergezelde ditbedrijf. Petrus Helde zich zeiven en zijne medeleerlingen, zamen zo Hecht gewapend, geheel bloot, om door de weltocgeruste bende in Hukken gehouwen te worden, immers om gevangen genomen te worden. Jefus had voor hen vrij geleide befproken, zij moesten nu niet in banden komen, en tegen, dat oogmerk'van Jefus aan, ftelt hij zich zeiven met hen in 't grootfle gevaar.

Oribefuisde drift beftiert zijne liefde, daar

doot

Sluiten