Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tr: EN GÉJjEEZËSi 8$

bevangen: dit gebeurde ook nu niet* • Hij XIV.

ffcerkt zijn hart daar tegen met deze erinnering,

:i het was een beker, Hem door den Vader op de hand gezet. Dezelve was wel zeer bitter, maar echter met niets anders, dan met heilzaam bitter gevuld! ——— Die kelk was door den Vader bereid, tot heil der menfchen , hoe anoeilijk het ook was , dien ledig te drinken. Jefus befefte toch, het was van zijn'Vader, niets kon Hem overkomen dan het gene Gods raad en hand te vooren bepaald had,dat gefchieden

i zoude. Dit ftrekte Hem tot bemoediging: Waar te gelijk eischte dit ook de volftrektfte onder-

i werping , daarom vraagt Hij zo overreedend, zo vcrftommend voor Petrus, zal ik dien niet drinken ? Plier op was geen weder ant¬

woord.

Welke lfraalen van Godlijke wijsheid zie ik hier fchitteren! Onnagaanbaare verheven*

I heid in 't eenvoudigfte voorftel!

i ^ Befchouwe ik de omftandigheden, fel welke Jefus verkeerde, Hij was afgeftrcden in Geth« fernane, zijne ziel geheel beroerd tot den dood* bedroefd, door den verraader met de fnoodfte geveinsdheid mishandeld, door de onbefuisdheid zijner getrouwe leerlingen, in te grooter

] gevaar gebragt, van zijne vijanden omgeven,

j {lij doorzag dc gevolgen van dit alles, zo éuix F 'a de-

0 ö — — -—j -

Sluiten