Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E N G E N E E Z E N. 87

I voor, met eene andere vraag aan Petrus te doen: XIV. J boe zouden dan de Schriften vervuld worden [die DEW;< 1 zeggen ] dat het alzo gefchieden moet ? Die zelfde eriimering had Jefus al mecrmaalen gedaan, Hij had hen geduurig, zelf in de bijzondere gevallen, op de fcluïften gewezen (*), daar in was voorfpeld het lijden, dat over Hem i komen zoude, zo wel als de heerlijkheid, die I daarop Hond te volgen (f); want de Profee! ten hebben te vooren geprofeteerd, onderzoe< kende op welken of hoedaanigen tijd , de ; -Geest van Christus, die in hun was, beduidde \ en te vooren getuigde, het lijden dat op Hem i "komen zoude, zo wel als de heerlijkheid, daar na volgende (§).

■ Zo ontvangt Petrus nuttig onderricht en troost, Hij wordt naar de fchriften geweezen, ,; en daar door gewapend tegen de ergernis van

j -'sHeilands gevangenis en kruis. Hij

I wordt daar door getroost, wijl Hij uit dcfehrifi ten kon leeren, dat het alzo moest gefchie-

| 4en. Zo kon Hij hier de volvoering

, van den eeuwigen raad zien, en daar door zou

Hij

(») Vergelijk de Vde en Vlllfte Overdenkingen. J <f) Luk. XXIV: 16. 1 (§) 1 Petr. h 10, li.

F 4

Sluiten