Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 Malchus oor afgehouwen

^XlV. j)jt ieert mjj (je Waaie verdraagzaamheid, ilc mm. moet aan Jefus zaak en zijne waarheid getrouw zijn, onverfchilligheid is geen verdraagzaam-] heid: maar ik moet nooit met geweldige wan. penen voor de belangen van zijn rijk ftrijdena

Welk een getrouw vriend is Jefus! Hip

waarfchouwt zijne leerlingen voor 't naakend gevaar, waar in zij zich ftorten zouden, zo zi

in onbedachtzaamheid'voortgingen. — Hij

beftraft hen, wegens hunne misvattingen, ge-: trouw en zachtmoedig. Hij geeft onder¬

richt, dit doet Hij aan Petrus, en, door 'tfpree-: ken tot Hem, aan alle zijne leerlingen.

Dit zij mij ter leeringc, om in de beocffe-: ning der vriendfehap, oprechtheid, getrouwheid en zachtmoedigheid te paaren; om, zo veel ik kan, mijne vrienden trouwhartig te waarfchom wen, om hunne begrippen te verbeteren, zo zij dat noodig hebben, en hunne verkeerdhe-: den tegen te gaan.

Welk een weldaadig leeraar is Jefus!

Hij fchreeuwt de gebreken van zijne leerlingen niet uit, en brengt hen daar door niet in lij-; den : maar verbetert, het eene door Petrus verkeerd gedaan is, Hij heelt Malchus oor, en redt Petrus daar door uit gevaar.

Zo moet ik ook de gebreken van anderen met uitroepen, niet verfpreiden: maar, zo veel

ik

Sluiten