Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo De Heiland verantwoordt zich

XV. genieten gemaakt,en zich aan 'thoofd derzclve sënk. gefteld: nooit had Hij zich met zijne leerlingen, als meteen gewapende bende, in 'tJoodfche land vertoond ; Hechts twee zwaarden , waren alle de wapenen die zij bij zich hadden, en dat maar tot eigene veiligheid; — nimmer had Hij dan zo iets verdiend.

Het had hun ook aan geen gelegenheid ontbroken , om Hem op eene andere wijze, en veel gemaklijker,in handen te krijgen. — Dit brengt Jefus hun zelf onder 't oog. —- Dagelijks [zegt Hij] was ik bij ulieden in den Tempel leer ende t en gij hebt mij niet gegrepen: maar dit [gefchiedt] op dat de fchriften vervuld zouden worden.

De Tempel, eigenlijk gefchikt tot den fiaatelijken offerdienst , was tevens ook de plaats van Godsdienstig onderwijs. Het voorhof en verfcheidene gaanderijen daar in, werden daar toe gebruikt ; zo vinden wij , in 't heilig gefchiedverhaal,. meermaalen van Jefus gemeld, dat Hij in den Tempel leerde, gelijk ook naderhand door zijne Apostelen gefchied is. — Dit deed Hij niet Hechts nu en dan, maar dagelijks kwam Hij daar; des daags nu was Hij kerende in den lempel, maar des nachts ging Hij uit P en vernachtte op den berg , genaamd

den

Sluiten