Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I5ö Jesus gebonden

©52: kundige te zijn, van dat foort, wien het oJ whk. 't even is, of zij hunne oogmerken door recr. of onrecht verkrijgen. De Joodfche raad wa verdeeld, veelen fchroomden , om Jefus vei der te laaten leeven , uit vreeze voor de Rc meinen, immers dit was het voorwendfel; ani deren fchijnen de partij van Jefus getrokken I hebben, 't welke zeker van eenen Josef vai ^Arimathea en anderen gefchied is: daar op be fchuldigt Cajafas hen , dat zij Hechte ftaat kundigen waren , wijl 't veel beter was éét mensch op te offeren, dan het geheele volk tt waagen, veel beter, zegt hij, dat er één menscl

voor 't volk lïerve. Dit vond wel dn

ingang bij de meeste leden van den raad, mer bcfloot, om Jefus te dooden , en bragt wel haast een bloedplakaat ten voorfchijn (*).

Hoe wreed was dit, om een onfchuldia mensch aan eene valfche flaatkunde op te oh%.

ren! Welke geduchte oordeelen moest

men daar door, van den richter der gerechtigd

hcid, niet over zich haaien! Evenwel

Gods verborgen bellier was hier werkzaam, Hij zeide dit met uit zich zeiven , gelijk God onze voorncemens weet, als 'er nog geen woord op onze lippen is, Pf CXXXIX: 4. en 't ann

woord

(*) Verg. Joh. XI: 53-57.

^Arimathea en anderen gefchied is: daar op bel

Sluiten