Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar Annas gebragt. 129

\it lijden aan mijnen verlosfer is overgeko- XVf,

OVER-

* en. EEfts.

j Hij is gebonden s op dat Hij' ons zoude ontbinyn, gelijk ons kostelijk Avondmaalsformulier |.:gt. Wij waren waardig, als kwaaddoeners j ;boeid, voor 't gericht gefleept en daar ver£)rdeeld te worden j door de ketenen der zon3 ;n, met welke wij ons zeiven moedwillig

ïlaaden hebben, hadden wij verdiend, aan \i ketenen der duisternis, in 't gezelfchap der i iivclcn, overgegeeven, en tot het oordeel bei aard te worden. Maar Jefus wilde zich laa,. n binden als een misdaader, liet zich gevan^:n voor 't gericht fleepen, en ontving daar het . )odvonnis, om allen, die in hem gelooven, van,

Godlijk oordeel der verdoemenis te bevrij-* |ai. — Zo wordt dit in 't zelfde avondmaals[ irmulier nader uitgebreid, en gezegd dat Hij ('ar na oniallijke verfmaadheden geleden heeft? op 1$ wijnimmermeer te fchande zouden worden, on~ | 'xuldig ten dood veroordeeld, op dat mj voor 't geij :hte Gods vrij gefproken zouden worden (*). I ó Zielverkwikkende troost! — Zo vinde

j dat Jefus de firaffe draagt, die ons den vrede t rnbrengt ( f ).

En

£*) Men vergelijke hier, 'tgene ik reeds heb wgemexU. 1 het Me Stuk, Ifte Overdenk, bladz. 37 -39. 1 (t) Jef. LUI: 5.

II. Deel. I

Sluiten