Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aar Annas gebragt. 131

iMaar laat mij ook mij verlustigen in de be- xv*. [ .nzing van het Godsbeftier, omtrent de ge-DENtu linten , de woorden, de zonden der men-

fei. Cajafas pleegt onrecht, hij wil

! onfchuld aan eene valfche ftaatkunde opofen, onweetende voorfpelt hij de aanmerk:e gevolgen van dit onrechtvaardig dooi , waar voor hij Hemde, gevolgen, hem

leel onbekend. Hij bereikt zijn doel,

|!*us fterft voor 't volk: maar op eene andere sjze, als hij zich voorftelde; Jefus fterft, om ï idaars van ongerechtigheid te verlosfen. — I gruweldaad door deze fnooden gepleegd, tjft niet ongeftraft, de godlijke wraak,fchoon li gzaam komende, heeft dit onfchuldig bloed tier 't volk gebragt, en de uitroejing doen tmen, die Cajafas door valfche ftaatkunde vide vermijden.

Hier op blijve ik met ontzetting ftaaren, ert t :pe vol verwondering uit: hoe ondoorzoeklijk ïïfi zijne oordeelen , en onnafpeurlijk zijne we-

ZM-

\[') Rom. XI: JJ.

I 2

m

Sluiten