Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tU Christus door den

xvh. Hij leed de ftraf, die ik verdiend heb! it bz*i Billijk tog worde ik ontzet van alle medelij* is den-, aan de grootfte mishandelingen overge- * geeven, voor Gods gericht, als een fchuldige,f tt gedagvaard en ondervraagd.

Daar zou ik niet;; zo als Jefus deed, mijne'.; ft onfchuld aan 't licht kunnen brengen, daar zou j ik als fchuldig moeten uitgaan. Maar eeuwig j, geloofd zij Gods ontferming, en Jefus liefde! | Hij die geen zonde gekend heeft,- wordt hier ƒ L fchoon geheel* onfchuldig, als een zondaar be- -k handeld, en zo worde ik,door 't geloofsrecht- jrf vaardigheid van God in Hem!

Daarbij zie ik in Hem zo wel een' gehoor zaa* ' , menden als lijdenden Borg. In zijn lijden heeft ;'1 Hij alle de plichten der liefdewet volmaakt ; vervuld, en zich dus ten voormklb ge- ■ fteid, voor allen die in Hem gclooven zullen t \ ten eeuwigen leven.

Zijne wijsheid, voorzichtigheid, oprechtheid t ë\ vrijmoedigheid en ijver, heb ik te vooren in de- h ( * ze befchouwing reeds opgemerkt^ nu moet ik, J uit het Hot van deze gebeurtenis, mij nog zij- - . ne gadelooze zachtmoedigheid erinneren. Veellhad jefus reeds geleden, veel ondergaan, lang» i als een lam zich laaten voortfleepcn, eindelijk; [ zou men zeggen, moest het taaifte geduldj ' breeken, maar het tegendeel heeft plaats, daan

dst

Sluiten