Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De onschuld enz. 159

XVIIL

OVESLDURb

R^^ordt eenmaal aan des menfchen boosheid Hen teugel gevierd, zij rent blindling voort als ben hollend paard, en gaat van kwaad tot erger: is er eenmaal een voorneemen opgevat, itm, ten koste van recht en waarheid, een fnood ,pntwerp te volvoeren, niets is er , dat het voortzetten der begonnen pooging kan ftremmen. Hoe ijslijk ook de onderneeming mag ,zijn, welke leugens, welke lasteren er bij de hand moeten worden genomen, niets wordt er ontzien. Geen ftroom, die door zijne afdammingen gebrooken is, kan fterker vlieten, geen arend zijn aas met vaardiger vlugt naiaagen, dan de boosheid fnelt, om haar doel te bereiken.

Hier van leveren de gefchiedenisfen des menschdoms bewijzen, die zo verfehrikkelijk als overvloedig zijn: wij vinden ook daar van de treurigfte proeven, in de gewaande rechts. pleging der Jooden, omtrent den gezegenden aVerlosfer. De tekst, die thans voor mij open ï-ligt, doet mij dit op de aandoenlijkfte wijze zien. Na dat de onfchuld door den Hoogepriester,

aan-

Sluiten