Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ifóo De onschuld

aangaande zijne leere en leerlingen, was or CVer11' Verzocht ■> en men by Hem niets gevonde bejük. had, waar op men, met eenige fchijn van rechl 1

het reeds beraamde doodvonnis kon gronden 01

liet men niets onbeproefd , om tog zijn doê ^

te bereiken.

Alle die gewaande richters, die niets ander I dan verfcheurende avondwolven waren, bevli; « tigden zich op 't ijverigst, om tog eenig voor ^ wendfel te vinden , waar op zij Jefus konde: i'< veroordeelen.

De Overpriesters, de Ouderlingen en de geheei K Raad waren hier alle te famen bezig. Josei ;l! van Arimathea en Nicodemus waren vei i moedelijk niet genoodigd tot deze nachtverg*; ~ dering, zo er nog andere braaven onder 't ge t; tal der Raadsheeren waren , zullen de Hoogt; priester, en die met Hem dit werk hebben belegc zich van die ook zorgvuldig onthouden het ben, dat was alzins van hun belang, omzie alleenlijk te voorzien van zulken, die met he inftemden , van welken zij zich volkome meester konden maaken. Zo moeten list e f' geweld altijd handelen, altijd het daar op too leggen, om de Item van hun, die voor waa; heid en recht fpreeken, te fmooren, om zie ~ van zulken te ontdoen, anders zouden hum i1 booze aanflagen aan 't licht komen.

Dl

Sluiten