Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VALSCHLIJK BESCHULDIGD. If%

an recht behouden. — Zij vreesden voor XVIIL ït volk, zo zij hetzelve niet konden verblin- ^E£" ;n, door voorwendfels van bewezene misda:n , dan liepen zij gevaar om door 't zelve ngevallen, of ten minfte in hun voorneemen

:rijdeld te worden. Ook moesten zij

t voorkomen hebben, als zich flipt te houden n de wet van Mofes, welke beveelt, dat een sdaader,o/> den mond van twee of drie getuigen, l gedood worden, dat hij op ééns getuigens mond 't zal gedood worden (*). — Ook moesten zij, dit heeft hen zeker het meeste belemmerd, or den landvoogd Pilatus hunne'befchulring tegen den gevangenen inbrengen, om t doodvonnis volvoerd te krijgen, daar toe oral hadden zij getuigen en bewijzen noodig, irom moesten zij niets onbeproefd laaten , of un gelukken mogt, het belaagen van de onuld zo te bekleden, dat de rechtvaardige mein zelf, door den fchijn van waarheid, gt misleid worden.

•laar hoe is 't mogelijk, dat de boosheid zo re kan gaan ? — Hadden dan deze menfchen, als richters zaten, geen geweeten meer ? — ren zij, die zelfs voorgangers in den-Godsïst moesten zijn, dan van allen Godsdienst

in

') Deut. XVII: €.

t 2

Sluiten