Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VALSCHLIJK BESCHULDIGD. 173

het geweetcn van zijne richters, de wroeging Jgg prangde hen, de angst deed hen jaagend uit* denk» zien naar elke beweeging van zijne lippen, of er ook één woord zou afvloeien.

Dit is heilig , dit is overtuigend zwijgen! «Zeker dit zwijgen is fpreeken!

Hoe veel ftof tot opmerken heb ik hier weder gezameld.

Hier zie ik vermeerderde fmerten,in 't lijden van mijnen dierbaaren Verlosfer. Hoe grievend was het voor Hem, den ijsfelijken moordlust, het fchrikwekkendfte geweld, en de fnoodfte list in zijne doodvijanden te ontdekken, daar zij niets ontzagen, om hun doel te bereiken, en dit was zo veel te fmcrtlijker voor Hem, daar Hij de gruwelijkfte Godloosheid met het masker van Godsdienst zag bedekken, en onder het pleegen van 't grootfte onrecht, den fchijn van recht zag voorwenden.

Hij, die de grootfte vriend van den waaren Godsdienst was, die door den ijver van Gods huis verflonden werd, terwijl Hij voor de eere van 't zelve waakte, moest ondervinden, dat Hij als een Tempelfchender werd aangeklaagd, :i als een verfmaader van den Godsdienst. —ïl Welk eene grievende mishandeling! —

Zijne

Sluiten