Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

valschlij& beschuldigd. 1?$

Menfchcn van alle tijden , hebben daar van XVlIf.

hun deel gefmaakt. Naboth, hoe onfchuldigDEHK#

\mk, werd als een Godslasteraar en onteerder ran den Koning aangeklaagd en gedood (*).

Javid klaagde al: yalfche getuigen zijn tegen tof opgeflaan (-(■). Het lot van Stefanus jefchouwde ik reeds. De Apostelen van Jefus werden als boosdoeners behandeld. Defee allen hebben daar in naar hun Hoofd en Heer moeten gelijken , en zou 't mij dan

I vreemd voorkomen, als ik zo iets moet

: fmaaken.

- Jefus leed hier eenezozwaare befchuldiging, en dat door woorden , die geheel onfchuldig waren, door woorden , die Hij vertfcheiden jaaren te vooren al gefproken had. - 1 7,o moet ik mij ook voorftellen, dat het niets vreemds is, als ik bij de grootfte bedachtzaamheid, door handelingen en gezegdens, die niets kwaads behelzen noch bedoeïen , mij dikwerf befprongen zie, als ik deswegens aangeklaagd wordt als een kwaaddoe; ner, als iemand, die het niet wel meent met i mijnen evenmensen, met den Godsdienst zelfs niet wel handelt, en die daarom de grootfte i Verguizing waardig ben. j öDat (*) iKon. XXI: 12. (t) Ff. XXVII: 12.

Sluiten