Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ï&2 De Onschuld beschuldigd. cS1' daar in moette werk gaan, zal 't vervolg vair

TEN*.

mijne befchouwingen van Jefus lijden mij leed ren.

Maar meestal zal ik meer met zwijgen dan,! met fpreeken winnen,vooral is dit mijn plichtj wanneer ik door fpreeken vermeerdering vanj zonden zou te wcge brengen : ook moet ik tt meer daar in op mijn hoede zijn, en liever zwiji-j gen daar ik fpreeken mogt, dan fpreeken daat' ik moest zwijgen, om dat ik geduurig zo bloot fta om in woorden te ftruikelen.

„ O Godlijke Jefus, volmaakt voorbeeld van; „ heilig geduld, onzondig fpreeken en vlek-: a, loos zwijgen .'Leer mij tog door uwen Geest, „ hoe ik U in mijn fpreeken en zwijgen moet s, navolgen. Zet eene wacht aan mijnen mond,! „ Laat de bedachtzaamheid over mij de wacht „houden. Bellier mijne gedachten, mijnei ,, hartstochten, mijne lippen; laat mij behoed: „ worden, om niets onbedachtzaams voort te: „ brengen. Geeft mij, dat ik fpreekendeUvetf 3, heerlijke, en zwijgende naar U gelijke!

NE*

Sluiten