Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogepriesters tegen jesus. IQ3

verftomming brengen: maar de zachtmoedige, XIX.

• Over.™

ie lijdende Onfchuld zwijgt daar van. De Hei- DENK> land had ieeds genoeg gezegd, om hem van | zijne boosheid te doen afftaan, doch deze veri keerde wist van geen fchaamte.

Bovendien, nu was het tijd voor Hem, om jrondborftig voor den dag te komen; nu Hij beiteworen was, bij den levenden God, wil Hij |reen fchijn geeven, als of Hij de belijdenis der mvaarheid zocht te ontduiken.

Nu onderzocht men Hem, naar't oogmerk |van zijne komst in de wereld, en naar zijne wezenlijke waarde : daarom kon Hij niet zwijgen. JHij was daar toe gekomen, om de waarheid getuigenis te geeven, dus kon, dus wilde Hij nu Liet zwijgen. Hij fprak vrij uit, en gaf te kennen, dat Hij waarlijk de Christus,de Zooti des ge* I zegenden Gods was.

Gij hebt het gezegd. Dit was zijn antwoord, dat dit zo veel is als:ja het is zo,gelijk gij zegt, (blijkt zeer klaar uit Markus aantekening, die . heeft: en Jefus zeide ik ben het. I Grootfche taal! Verhevene beknoptheid! Vrijmoedige belijdenis der waarheid! —-— Kragtig voorftel van de gewig-

jtte zaak! Een kort begrip van het gan-

1 fche Euangelie!

, „ Ja Heer Jefus, gij zijt het! -»— Dat is I II. deel, N » de

Sluiten