Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i$6 De bezweering des

XIX. den hemel, zo iets, dat den naam van troon van dwk. God kan draagen (*). Terwijl 't geen opheldering behoeft, dat de fpreekwijze van rechte hand of rechte zijde van God, niet eigenlijk te neemen is.

Nog voegt Jefus hier toe, zij zouden Hem in zien komen op of met de wolken des Hemels. Dit:? duidt zeker aan, een komen als Richter, zo 1 ; wordt het dikwerf, in befchrijvingen van God, ij in de uitvoeringen van zijne gcrichten voorge--h Held , rondom Hem was zijne tente duifterheidu der wateren , wolken des hemels, zegt dePfal-ij mist: (f) zo doet Hij nog eens : rondom Hem zijn \ \ wolken en donkerheid, gerechtigheid en gerichte zijn J'i de vastigheid zijns troons (§), en bij den Pro- : feet: ziet de IIEERE rijdt op eene fnelle wol- 1 ke (,).

Grootsch vertoog van Godlijken luiflxr,wel- ju ken Jefus, die hier in banden ftond, zich zeï- • ! ven eigende!

Maar wanneer zouden zij dit tog zien ? De | l Heiland zegt: van nu aan. Welken tijd bedoelt Hij daar mede ?

Ik I

(*) Verg. Hand. VII: 55- Hchr. I: 3, VIII: I. XII: M en Openb. \\\: 21. t J'fi XVI1I: 12., [{) Pf. XCVII: 2, J.f. XIX: I.

Sluiten