Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202 De bezweering des

XIX. Mijn Borg ten richter te hebben, die hier als t>sm'. een rnisdaader, om mijnen wil, zich voor het gericht gefteld heeft,en daar laaten doemen, dat is eene onberekenbaare troost! — Daar vindt ,

het geloof alles in! Door 't geloof cige- 14

ne ik mij dit heil, op grond van Gods belof- p tenisfen.

Jesus, mijn Jesus, zal eens zonder zonden : gezien worden, van allen die Hem verwachten t\ tot zaligheid!

Allen die Hem in onverderflijkheid liefheb- ( ben, zullen Hem dan aanfchouwcn, niet als i

een vreemden. Die zullen dan niet met n

verfchrikking Hem zien , aan 's Vaders rechte- I hand, die zullen dan niet flechts door 't geloof :J met blijdfchap Hem daar befchouwen : maar a van aangezicht tot aangezicht zijne heerlijk- I heid van nabij zien, daar zullen zij Hem zien op zijnen wolkentroon, met onuitfpreeklijken glans fchitterende, nog meer dan te vooren op Thabor. Daar zullen zij Hem befchouwen,om- tftuwd met engelenfchaaren, en dat het meefte is, daar zullen zij tot Hem worden opgeno- 1men inde wolken, Hem te gemoete worden ge- [■ voerd in de lucht, om daar altijd met Hem te I. ZI"jn (*):> om eeuwig in zijne heerlijkheid te I: deelen.

„ O Heer i

(•) i Thesf. IV; 17,

Sluiten