Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHULDIGD ËN MISHANDELD. 311

iien Hij voor een bloot, en wel voor een ge- XX.

heen mensch aanzag, onmogelijk voor Gods DENII.

foon, in dien nadruk, zo als 't hier werd

Joorgefteld, aanzien. Hij .kon zo iemand niet

linnen korten tijd, op de wolken des hémels,

Is zijnen Richter verwachten. Intusfchen was Hij daarom in dezen handel iet geheel ónfchuldig: maar in tegendeel zeer :raf baar. Hij wist tog, Jefus was een voortref-

r ijk mensch, die hemelfche leeringen verfpreid.e., die 't getuigenis zelfs van zijne vijanden -erkreeg: nóóit heeft een mensch zó gefpröken. (*) 7a]\\ geweeten getuigde Hem duidelijk genoeg, lat Jefus Hem in den weg leefde,door den oprang dien Hij maakte onder 't volk, en dat het :nkel zijn toeleg Was, om Hem van 't leven te >eröoven. Öók hioest Hij, in 't onbegrijplijke pat Hem hier voorkwam, den weg van onderpek hebben ingeflagen. Jefus leere met de chriften der Profeeten vergeleken, zijne wonderen , die allerkenbaarst waren, het hemeliretuigenis bij Jefus doop,deGódüjke Item, die door den Tempel geklonken had, deze dingen

, ille famen genomen, moeften Hem overreed nebben, dat s Heilands zeggen de waarheid

' itvas.

Dan

O 4

Sluiten