Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Petrus. 057

Verdiende dit het wasfchen van uw voeten ? XXI* Verzwaart ge dus de fchult, bij hem te boeten? Oveb-

•' > . i /i , 1 • DESK.

Kent beter hem een moorder ltrax aan t kruis In 't moortgedruis? Maar zwi'g, mijn tong: zwijg (lil,mijn ziel:leer ftakea Dees aanklagt, en uw eige trotsheit laken; , Die ijdel op gedroomde krachten bout, En God mistrout. Een wijze kent zijn zwakheit, dies te fterker Wat 'smenfchenkracht, al fchijntze boei en kerker Eu 't marteldom getroost?.een wanklend riet, Ja min als niet. Wie hier op fteunt, zie toe: hij valt gereder Een Simon zelf, een kerkftijl, ftort dus neder: Een Simfon mist zijn hair, zijn' heer, zijn hart, Met bittre fmart. d'Aartsvijant wenscht, ó Heilant, ons te ziften, Befcherm ons trou, betoom ons losfe driften: Uw voorbê waak', dat d'afgront het geloof Ons nooit beroof {*).

Dan, hier moet ik niet vergceten Gods raad 6' aanbidden , die moest volvoerd worden, houder den minften drang op Petrus te doen, h mijn Jefus moest ook deze fmerten lijden, i Ik keere mij dan tot den lijdenden Jefus, om ilem hier in zijne grootheid en vermeerderde merten te befchouwen.

Op

(*) Vollenhove, Gezangen, Vermttelhein Wiegel, bladz. 34.

„ II. deel. E,

Sluiten