Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

253 De eerste verloochening

XXI. Op zijne grootheid vestige ik ook hier het hl, bzbk." oog; Hij had voorfpeld, dat Petrus Hemzou icj, verloochenen, en deze voorfpelling wordt nu|J. vervuld, hier zie ik de heerlijkheid van mijnen» Jesus, tot mijne vreugde,met heldere ftraalenJf fchitteren, door alle de donkere wolken vantjl droeffenis, die Hem nu omgeeven.

Doch niet min zie ik het verfchrikkelijke vanjli 't harteleed, dat den lijdenden Verlosfer treft : ;jr door eenen trouwloozen leerling is Hij verraa-IL den, in banden geflagen, door zijne vijanden!! omringd, gefmaad , befpogen, befpot, vcr-ll, guisd , en nu wordt Hij van eenen ijvcrigen maar onbedachtzaamen leerling, openlijk ver-» loochend.

Heb ik ooit beproefd, wat het zij van vrienjij den verlaaten te worden, ook dan, als de lasjej ter mij overftelpte, als elk zich tegen mij opfl maakte , dan kan ik eenigzins gevoelen waai,

Jefus hier leed? Ja, ik kan mij doo«

ondervinding daar van iets voorftcllen, maaM. welke flauwe trekken, welke kleenigheden wa|J: ren het, in vergelijkinge van dit fmertlijke, daM Jefus hier trof? — Dit gaat mijne bevattini :J te boven!

Zo leed mijn Jesus als Borg, Hij moeslli ook dit voor de zonde zijns volks ondeila gaan! —— De zonde, die eene vtrloochenimi

Sluiten