Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Petrus. 2Ó5

lem, dat hij door dezelve nog tot een kwaa■der ftap vervoerd werd, hij loochende het met DENK. Iftnen eed. Hij zwoer bij God, bij den hemel «lie Gods troon was , of met eenen anderen Jeed, bij de Jooden in gebruik. Daar mede wiljde hij zijnen leugen voor waarheid doen door- . jgaan, daarmede wilde hij de menigte ten zijpIpn voordeele inneemen: zo lang men eenige dzaaden van eerlijkheid, eenige beginfcls van Ijdeugd, hoe klein ook, in iemand ondcïlielt, |zo kan of mag men hem niet verdenken, van jjzich aan valfchen eed fchuldig te maaken; daar «Petrus hier als vreemdeling in dit gezelfchap ijwas , kon hij zich vleien , dat men hem zo j, veel te meer geloof zou geeven, wanneer hij fizijn zeggen zo plechtig ftaafde : althans zijn 11 drift boezemde hem dit Itrafbaare middel in. jj Men heeft ook, in de daad, cenigen tijd van

hem afgehouden: Luk as zegt, dat het om* ii trent één uur geleden was, eer de derde verzoei king op de tweede volgde (*). i Ik moet mij verwonderen dit te leczen: hoe 11 ■ is

(*) Mattiisus en Markus berichten dat het een weinig 1 daar na was Mtr» /uwfóv, dit ftrijdt niet tegen het bericht van Luk as, men kan ten aanzien van 't woord jUiicpcV een weinig vergelijken Joh. VII: 33 , XII: 35 , 1 XIII: 33 en XIV: 10.

Sluiten