Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tweede en derde verloochen.

XXII KM derfde tong nu niet voor zijnen Heer bewegen, : Over- Flus dorst hij hand en degen.

denk. ^ch! Simon, die nog ftrax den mannen wou te lijf, Bezwïjckt hu voor een wijf. Hij blijft hl 't loochenen trouwloozelijk volharden

Ten tweeden , ja ten derden , Misfchien ten vierden oock, zoo 't kraeien van den haenr Hem niet ca had doen gaen (*).

Aandocnelijke vertooning, die ik hier zie ! _ Een getrouw vriend van Jefus zo ontrouw ge

worden! Een prediker van Jefus heer

lijkheid een fchandelijk verloochenaar var

jjem! Een uitmuntend Apostel ecit

meineedige, .een vcrvloekcr van zich zei

vcn! Een helder licht, zo 't fchijnt, uit

gebluscht! Een rijklijk wellende ade:

van levend water werpt dijk en modder op een voorftander van dc deugd wordt een voor

beeld van Godloosheid! Een pijler ii

't geloof gedraagt zich erger dan de ergfte oni geloovige! •

Al 't ontzettende dat hier famenloopt, kat ik mij niet, zo als ik moest, vertegcnwoordil gCn- ;—. Al 't befchreiënswaardige , dat I dit bedrijf voorkomt, kan ik mij niet levendi

%t

(*) J. De Decker Rijmoeff. Goede vrijdag I. d. bl. 222.

Sluiten