Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Petrus. 275

:Lveet valseh te zijn. Hij misbruikt Gods hcili- XXïI. ben naam tot een dekkleed voor zijn teuggft, „JJE pij daagt, daar hij zich zclven vervloekt, de ÜGodheid uit, om hem in zijn fpreeken te bejichaauien, om alle haare ftraffen op hem neder Ite Horten, hij ondermijnt alle gronden van vertrouwen onder de menfchen, hij ontwortelt alne beginfels van eerlijkheid , hij belacht door llit bedrijf de ftrafïen der helle, hij verguist de jl/reugd van den hemel, hij zegt zo fterk met jkaaden, als ooit iemand met woorden zeggen

jkan, daar is geen God. Verfoeilijk cha-

irakter, zo dit beftendig dus ware geweest! sboch dit moet ik telkens hier opmerken, en jpnder 't oog houden , 't was het uitwerkfel ïeener oogenbliklijke vervoering. 1 Ongelukkige en ftrafwaardige vervoering, 1 ;chter eerstmaal door de ftem van ééne enkele '/dienstmaagd veroorzaakt, en in 't vervolg alleen door weinige omftanders aangezet!

Had hij reeds, zo als ik te vooren heb gezien door zijne ontkenning veel kwaads aan 'de goede zaak van Jefus, en de belangen van biet rijk der waarheid toegebragt, daar hij alseen Apostel en prediker van 't euangelie, Jefus als fie Christus had moeten bekend maaken, o lijder dien drom van gerechtsdienaars, en hi; die ]menfchen in de nadeelige gedachten, die zij S 2 van

Sluiten