Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Petrus. z79

fepijnigd geworden: maar hoe heeft Jefus Pe- JjJR. •us nu befchouwd ? Wat heeft hij nu gele- DEKK>

(en ? Hoe bedroefde hem de zonde , de

Inteering van God ? Met welk een mededogen fefchouwde hij Petrus gevaar , Petrus misUrijf? — Dat is onuitfpreeklijk!

Dank zij Gods goede bcftcllmg, dat ik dit teval, hoe aandoenlijk ook deszelfs befchou" jLino- zij, in de euangcliefchriften mag leezen, lat "niemand der fchrijveren daar van zwijgt, a dat Markus dit ook uitvoerig heeft gehoekt, die men volgens 't bericht der oudheid , mor eenen fchrij ver van Petrus houdt, die zijn mangelie, uit het gene hij gehoord had van i ?etrus,te boek heeft geftcld (*). — Dank,zeg c.k bij herhaaling, zij Gods goede beftelling, ■ daar door vinde ik fterkte voor mijn geloof. - Hoe helder blinkt de trouw der euangelisten ( door dit verhaal! Op zulke fchrijvers kan ik mij volkomen verhaten, dat zijn geen bedrie: gers , die de feilen hunner medgezellen pooj gen te verbergen, dat is de taal der eenvoudige waarheid!

5 Ook kan ik veelerlei nut uit deze vermelding ï opzamelen,behalven't gene ik mij bij denaastj " voor-

(*) Eufeb. Kerkl. Hifi. II B. XV H. III B. XXXIX H. V B. VIII H. VI B. XIV H.

S4

Sluiten