Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Petrus. 281.

: jegens daar door misfen, of moet ik, door ge- X.XTT. jouw aankleven aan de waarheid, fmerte 011- JJjg

Ögaan, wat nood? Eene vrije en edele ziel : ie bij God goedkeuring vindt, en op zijne

ïagt en goedheid hoopt, is mij winst ge-

• 0€g*

( Nog moet ik hier leeren , hoe fchandelijk 1 et is in de zelfde zonden wederom in te ftor- -

, int Maar hoe dikwijls doe ik dit!

> hoe vinde ik, door Petrus val te befchouwen, mij zeiven veroordeeld! Hoe dik-

rerf pleegde, betreurde ik de zonde, veroordcele die, nam een fterk voorneemen, om die te cflrijden, maar hoe haast werd ik verftrikt, Is een fiaaf der zonde door haar geboeid en ■: oortgefleept, en dat niet Hechts één en anderiaal en nog eens, maar tot ontelbaare reizen 06! O* hoe zeer moet ik een walg aan mij zel| rCn hebben , en 't vonnis van veroordeeling

• iver mij zclven llrijken!

Ik zie nog in dit geval, welke de gevolgen h ran onbezonnen ijver zijn, toen Petrus met het zwaard flocg, wachtte hij Jefus antwoord niet Hf., die zelfde zvvaardüag bragt hem in de ^ogenblikken van verzoeking, waar in hij nu

iwas, in de grootfte engte. Hoe dikwerf

fóegt de mensch, in onbefuisde drift, zulke vdaadcn, die hem naderhand in groote ongeleS 5 Sen'.

Sluiten