Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o5'

\rIE-ENTMNTIGSTE OVERDENKING,

Het berouw van Petrus.

huk. XXII: óo, 61, 62.

§...En terftondals hij noch Irak kraaide de haan. En tik I leere hem omkeerende, 3 g Petrus aan , ende Peis wierd indachtig des oorts des Heeren, hoe hij 'm gezegd had. Eer de an zal gekraaid hebben , dt gij mij driemaal verloolenen. En Petrus naar liten gaande , weende bit rlijk.

Matth. XXVI: 75.

Ende terftont kraaide de XXIII. haan: en Petrus wiert in- Overdachtig des woords van Jefus, DENK» die tot hem gezegci hadde. Eer de hane gekraaid zal hebben , zult gij mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande weende hij bitterlijk.

Mark,

Sluiten