Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Petrus. 293

.ar door op de zaak van Hem en zijne vol- XXUI. pingen geworpen was, dit alles vertegen- "v^*" oordigde zich Jefus allerlevendigst, en Hij :fchouwde zijnen geliefden leerling magteos, om zich zeiven te redden. Daar bij was 't een aanzien met een oog van \igenegenheid. Dezelfde betrekking bleef tushen Jefus en Petrus. Jefus had voor Petrus i:bedcn, en zijn geloof was niet opgehouden. :fus zag daar van de blijken in zijnen angst, : de verwijtingen die hij zich zeiven deed, in 1; poogingen die hij had aangewend om te j ïtvluchten, in den fpijt die hem airede bevanj :n had over 't gene hij pleegde, i Nog"eens, 't was een oog van getrouwe tvaar1 hóuwing, dat Jefus hier op Petrus wierp. Het as: Petrus ! haast u ! vlucht! maak u van er! Nog is het tijd van ontkomen, maar toef •dn oogenblik langer,het naafteoogenblik kan j een onheritelbaar verderf baaren! ) Hier bij leverde dit aanfehouwen de onfaali .arde toezegging van magtige hulp. Jefus zag : :trus aan, om hem te redden , om hem te ; itwarren uit de llrikken, waar in hij bekneld ,g, Jefus zag hem aan, om door zijne albei ierendc magt, der vijanden oogen te houden, :. inne handen te boeien,de voorpoort voorPe, :is te ontfluiten, hem met zijn opzicht te verT 3 ge-

Sluiten