Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Petrus. 599

I Petrus fchaamde zich wel over zijne zonde, XXW. laar niet om deswegens bitterlijk te fchreien, > * en

\W~'

1)jnftemming met Mattheus en Lukas genomen, j'HEOPHïLACTOs heeft daar van deze verklaaring gejeeven: het hoofd bedekkende; dit is door Casaubonus I s geen verwerpelijke uitlegging ter keuze gelaaten , zie IiIbl. Critic ad 1. terwijl het door Salmasius,

fl'orstius, coccejus, SüICERUS, BïNjEUS,

Uolffius, Elsner, Keuciienius en anderen !

I , overgenomen.

] Deze opvatting is echter door anderen wederfprooken. Jüe Lijdius forum fparfli pag, 112, 113. RaphuliIj-s in Not. ex Polybio verdedigt ook de vertaaling die

II e z a heeft, en onze Nederduitfche overzetting met hem} J it gefchiedt ook door Schutte H. Jaarboeken , ook bordt de verklaaring van Salmasius door MammonJus de onwaarfchijnlijkfte van alle genoemd, die'er evenItrel geen betere in de plaats fielt, willende dat dit zal te '':ennen geeven, dat Petrus de oogen op Jefus wierp, 't ge-i<:è door Clericus grondig wederlegd is.Zie nog Kypke TDbferv. in locuni.

'\ Grotius heeft dit verklaard addens fievit, daitr toe weeft hij geweend, bij zijne erinnering van Jefus woorJen, 'leeft hij het weenen daar bij gevoegd, Heinsius vat het " lus, vehementer ccepit fiere , hij begon geweldig te weeim. Vide Exerc. Sacr. pag. 123, 124. Casaubonui j cheen het meefte over te hellen, om het te verklaaren door " loor optemerken, ter harte te neemen, 't welke door Lijil) 1 us en anderen overgenomen, en reeds door Reza is 'Qorgeflagen ; dit heeft ook de goedkeuring van groote taal«Éftners weggedragen, alsWEssELiNG in Diod. Sicul. r pag.

Sluiten