Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Petrus.

301

ner valfche ontkenning! Dat vervul- XXin.

zijne geheele ziel met fchaamte. dsnk." Dit wierd van zeiven vergezeld met traat van berouw. O! hoe werd zijne ziel gepij-

.rd, als hij zich zeiven befchouwde!

rufalems valleien hebben vermoedelijk weervind van akelig gekerm over zijn bedreven

iraad. Was het te herdoen geweest,

sh vijanden van Jefus, geen ijzeren boeiens, en zwaard, geen kruis , zouden naar zijne uze zulk eene loochening wederom uit zijnen md hebben kunnen haaien, had hij door alle pijnen, welke de wreedheid kan verzinnen, n misdrijf kunnen boeten , gaarn had hij Iks gedaan.

nier vloeiden ook traanen van fchuldbelijde. Hij erkende dat hij waardig was, dat Jel , in den algemcenen rechtdag der wereld, tot m zeggen zoude: ik ken u niet, ga weg van ' in 't eeuwig vuur! hij erkende verdiend tc Dben,dat alle de vloeken, die Hij onbedachtzich zeiven had toegewenscht, nu op hem ierdaalden.

Doch 't waren ook traanen van geloof, 't Ge>f was in hem bewaard door Jefus voorbidig. Door dat geloof zag hij op zijnen meer, vertrouwende dat deszelfs liefde hem

de

Sluiten