Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar Pilatus. 313

i aalingen, en begonnen het gericht te fpannen xxIV> oor den tijd: de uur van 't morgenoffer, ten Over-

' ii- f ft' DENK.

egen uuren, naar onze telling , was geifiukt m de gerichtshandelingen te beginnen (*), ij maakten daar mede eenen aanvang, met het

anbreekend licht, ten vijf of zes uuren.

lunne verontfchuldiging is zeker geweest, dat e gelegenheid des tijds zulks cischte, maar I e waare reden was onverzaadelijke bloedj .orst, bloeddorst, die fchroomde niet verzaligd te zullen worden. Zij hebben daar-

Lm hunne oogen geen llaap gegund, maar Laakten den ganfchen nacht door, tot in den |:iorgenftond, om hun ontwerp te volvoeren. | Ongelukkige menfchen, die ijverig waaken Jim kwaad te doen! O! hadden zij ge¬

waakt om God te dienen , om arme ellendige jnenfchen te helpen, om Jefus, als den Middelaar Gods en der menfchen, hunne hulde te Lieden !

IJ Maar wat deeden zij ? — Zij brachten Je-

Jus in hunnen Raad. Naar de gedachten

Én fommigen, wordt het door dit bijvoegfel , vaarfchijniijk, dat de vergadering, die in den ,,iacht aan Cajafas huis gehouden was, nu op

de

iü (*) Conf. Lightfoot Hor. Heb. ad. Mare. XV: V 5

Sluiten