Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar Pilatus. 321

m tegen Hem te woeden (*), en zijne eigene ^XXiy. 'oorfpellingen worden hier door vervuld, dat UJ1NK| lij den Heidenen zou worden overgeleverd, ,m van hun gedood te worden (f).

Dit lijden dat Hem hier trof, vertoont Hem evens aan 't geloofsoog, als den fchuldbetaamden Borg.

Zijn lijden was zwaar, daar Hij bij hervating als een misdaadigen wordt te recht geeld, beticht met de hevigfte befchuldigingen, ( ils Godslasteraar wordt gedoemd, als een fnood Booswicht met wreede handen gebonden, en Jaar den Romeinfchen landvoogd henen ge| eept, daar Hem geen beter lot inwachtte. Zo zie ik mijnen zielevriend onder den drom an zijne vijanden: welk hart zou niet bloeden ij zulk eene befchouwing? -— Mijn Jesus, oor Gethfemane's bloedigen ftrijd afgemat, oor zijne vijanden gevangen en onbarmhartig j oortgeftuwd, van Annas , in knellende banen, naar Kajafas gefleept, den ganfchen nacht onder rust doorgebragt hebbende , haatelijk eticht, airede ten dood gedoemd, befpogen, efpot, geflagen zijnde, vindt nu met het aan-

bree-

] (*) Pf. II: 1 en 2. verg. met Hand. IV:

( (t) Matth. XX: 19, Mark. X: 33» Luk. XVIII: 32.

i II. deel. X

Sluiten