Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar Pilatus. 329

as, als de menschheid van Gods Zoon, ten0xxJJoogde verheven, en aan's Vaders rechtehand i>emk. eplaatst zou worden,dit beleed Hij zelfs voor ijne vijanden ; daar in moest Hij bijzonder ijn vertrouwen op God oeffenen, en door dit ertrouwen werd Hij gefterkt in zijn leed. O dat ik dan van Jefus mogt leeren op de roddelijke beloften te zien, die worden zo zeer vervuld aan allen die gelooven, als dezele • aan Jefus vervuld zijn; want alle de belofm zijn in Christus ja, en zijn in Hem amen,

rode tot heerlijkheid ! De verwach-

ng van Jefus heeft niet gefeild, Hij is van rod uittermaate zeer verhoogd,en heeft eenen iaam ontvangen, die boven alle naamen is. Hij is van God gezet tot zegeningen in eeuwigleid, verhoogd aan de rechtehand van zijnen Kader,op den troon der hoogfte Majefteit, daar it Hij als het hoofd van zijne ftrijdende naolgers, die zal Hij daar brengen,om met Hem : zijn, die zal Hij van zonde en dood onthefÉüt, en als de zon doen blinken in't Koningjk van zijnen Vader.

Mijn Jesus is tot die eere langs den weg van jden en ftrijd gekomen, heb dan lust, mijne iel, om te lijden en te ftrijden, zie op Jefus, ien overftcn leidsman en voleinder des gei )ofs, die de fchande veracht heeft, en met onX 5 ve*-

Sluiten