Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34^ Het berouw

cw' V6n'' Eerst ontdoet mi zich van den voor heÊ wwi." ondraaglijken last der zilverlingen, deze werp hij in den Tempel aan der Overpriefteren voej ten, en zoekt daar door lucht voor zijnen bei nauwden boezem te krijgen. Dit is een onte genzeglijk bewijs van de groote benauwdheid waar in hij zich bevond, van het levendig gel voel van zijne zonde. Geld was zijn hoofd doel geweest, daar henen ftrekte zich zijm] vlammende begeerte uit, veelligt had hij nim] rner in zijn leven van zo veel geld te gelijfl bezitter geweest, daar had hij hittiglijk naaJ gejaagd, om dit te verkrijgen, de grootfte euJ veldaaden gepleegd; dit zelfde begeerlijke! voorwerp van al zijn zorgen, van al zijn pool gen, wordt hem nu ten last, dat wordt hem als] eene gloeiende koole in zijnen boezem, daarJ om ontdoet hij zich geredelijk van deze vooj hem zo fchrikbaarende winst zijner boosheid!

Dit gedaan hebbende , en daar door zelft] het ftugge hart van Israëls oudften niet breeJ kende, begeeft hij zich van daar, hij vertrok] vermoedelijk buiten de ftad. Nu kan ik niej anders, dan met angst en weemoed, zijne tre-| den vergezellen. - Hij gaat heenen vol pran-l genden angst, zijne benauwdheid ftijgt bij dei voortgaande oogenblikken. Hij kiest de eenJ zaaniheid , zo als de zwaarmoedigen door-Jj

gaands|

Sluiten