Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

356 Het berouw

o^e V' in' IIet is tog de Srootfte haat5 die me

iJnk.' tۑcn zich zeiven kan hebben, zich te beroc ven van 't leven, het dierbaarfte aller gefchei

ken. Het is eene berooving van de maa

fchappije. Het is ongehoorzaamhei

aan God, die het leven gaf, en 't zelve allee, kan te rug eisfchen. rt Is dan des Christen plicht, alle rampen dézes levens kloekmoedig, met onderwerping aan Gods wil,door te daan en voor al te waken tegen de wanhoop, dil zo dikwijls den mensch tot eenen beul voo zich zei ven maakte.

De wanhoop wil ik dan nu nog, in haare ij;' lijke gedaante, aan mij zeiven vertegenwuord. gen , om altijd voor haar te lchrikken.

De wanhoop onteert God, verloochent zi ne genade , fcheldt Hem voor eenen wreed aart, verklaart Hem voor eenen leugenaar.

De wanhoop verfmaadt den bloedprijs de verlosfers, en de eeuwige liefde van Immanu eh te recht zeiden de ouden daarom : Juda heeft meerder gezondigd door te wanhopen, dan doe Jesus te verraaden.

De wanhoop voert den mensch tot den aji grond der helle,duit voor hem den hemel, ont zegt hem den rijkdom der genade , en geel hem den duivel ter prooie.

„ Barm

Sluiten