Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN BLOEDAKKÈRi $ft

oégen, dat ik voor der menfchen oog nauw- G^14 ezet ben in kleenigheden : neen, altijd moet dbniu i bedacht wezen , dat alle dingen naakt en eopend zijn, voor de oogen des genen met reiken ik te doen hebbe. Uitterlijke plich:n te betrachten, en het zwaarde der wet nadaaten , zal mij voor God niet fchuldeloos

;ellen. * Hij kent mijne verborgenfte be-

oelingen, Hij weet of ik rechtvaardigheid, lief* e en weldaadigheid omtrent mijnen evenmensen effenen wil, dit moet ik fteeds in 't oog houen, om beproefd voor God uit te komen ,

aar zal mijn lot voor eeuwig aanhangen*

a alle mijne ontwerpen, in alles wat ik doe , dl ik mij zeiven dan geduurig dit indachtig ïaaken , geduurig mij zeiven afvraagen : is it mijn ontwerp, zijn deze middelen die ik er hand neeme, gefchikt om mij de Godlijke

;oedkeuring te doen erlangen ? Dan

lal de bedachtzaamheid over mij de wacht

| louden, dan worde ik door de voorzichtigheid

i, )ehoedl

t Judas verworf eenen akker door den loon Ier ongerechtigheid, daar zie ik te leur geftelafie gierigheid. Hij bedoelde zich te verrijken , In hij verkreeg dat zijn naam tot aan het einde per eeuwen gefchandvlekt is. — Dit ftrekke Lij dan tot onderricht, om nimmer de begeerAa a lijk?

Sluiten