Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%7$ Jesus lijden de bron van milde zegen, f

VOL

Gesprek. F i l 0.

Met dezen uitroep vereenige ik mij hartlijkJ hier ontdekken wij de liefderijke bezorging! van onzen hemelfchen vader!

H

Menander.

Ei zie eens gindfche fchakeeringen; aan li einde van deze golvende zee der ligtbeweeg-l Ujke graanftengels, zien wij de groengeblader-I de deelen de witte kroonen der bloeiende boekweit draagcn; bevallige tekening voor 't

oog! Welk eene aangenaame wisfeling

daar tegen, die verre heuvels, zulke groote vierkanten zo juist afgemeeten, het geel en wit aan ons vertoonende. O verrukkend ge-:

zicht! Onderricht mij eens, mijn vriend^

hoe kan zulk een dorre graankorrel, die gjl jzegd wordt, eerst in den grond te derven j zulk een overvloed voortbrengen?

F i l o.

Gij eerbiedigt met mij de wijsheid en deeds werkzaame magt van Hem, die de wetten det matuur dichtte , cn dezelve beftendig ondeM

houdt.

M I

Sluiten